ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคโรคไข้เลือดออก
รายละเอียด :
    วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 วันนี้ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ ยังคงออกปฏิบัติภารกิจในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคโรคไข้เลือดออก โดยมีเป้าหมายครอบคลุมทุกชุมชน วันนี้ทีมงานแบ่งทีมการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ทีม เพื่อปฏิบัติการพ่นหมอกควันในพื้นที่ชุมชนร่มไทร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561    อ่าน 34 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**