ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : เข้าร่วมให้ข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่นรายละเอียด :
    วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ มอบหมายให้ นางสาวพิไลพร ทองอาบ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมให้ข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่น โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ตามแผนการทำงานร่วมกันโดยใช้นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่เข้าไปส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2561    อ่าน 50 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**