ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ปฏิบัติภารกิจในการออกพ่นหมอกควัน ณ บริเวณชุมชนชัยพัฒนารายละเอียด :
    วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 ช่วงบ่าย ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ ปฏิบัติภารกิจในการออกพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย ณ บริเวณชุมชนชัยพัฒนา และพื้นที่รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2561    อ่าน 31 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**