ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การประชุมสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองพลับ


รายละเอียด :
    การประชุมสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองพลับ วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 วันนี้มีตัวแทนจากหลายหน่วยงาน อาทิ สภ.บ้านหนองพลับ รพ.สต.หนองพลับ กศน.อำเภอหัวหิน บริษัทโดลไทยแลนด์จำกัด ประธานชุมชน/ตัวแทนจากทุกชุมชน และเทศบาลตำบลหนองพลับ โดย รองเจษฎา ทวีกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองทุกกองงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมการประชุม โดยหน่วยงานในแต่ละภาคส่วนจะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์มาประชาสัมพันธ์ให้กับเวทีสภาองค์กรชุมชนได้รับทราบ พร้อมนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกัน ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญญหาและความต้องการของชุมชน และวันนี้เทศบาลตำบลหนองพลับ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณนกเล็ก สุวรรณเกิด ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น ประจำปี 2561
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2561    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**