ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับรายละเอียด :
    วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับ จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับ โดยมีตัวแทนครูจากโรงเรียนในพื้นที่ 2 ท่าน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 2 ท่าน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองพลับ 2 ท่าน และจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2561    อ่าน 19 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**