ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ต้อนรับคณะศึกษาดุงาน 9/02/2561


รายละเอียด :
    วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ เทศบาลตำบลหนองพลับ โดย นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจำนวน 3 คณะ โดยช่วงเช้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น จำนวน 42 ท่าน ช่วงสายคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลรังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จำนวน 53 ท่าน และต่อด้วยในช่วงบ่ายคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง รุ่นที่ 2 ต่อจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 50 ท่าน ซึ่งทั้งสามคณะของวันนี้ได้มาศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับฟังบรรยายข้อมูลจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ และจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561    อ่าน 51 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**