ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 23/01/2561

รายละเอียด :
    วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองพลับ โดย นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไชยกร ศรีหล้าเดโช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ นายสามารถ ทองมาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ นายเจษฎา ทวีกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ จ่าเอกลิขิต หนูนิน รองปลัดเทศบาล/รก.ปลัดเทศบาล นายบุญลือ สร้อยมาลี ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประธานชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และตัวแทนจากส่วนราชการต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเรียนรู้ใช้ชีวิตพอเพียง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561    อ่าน 67 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**