ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การแข่งขันกีฬาสันนิบาตภาคกลาง ครั้งที่ 5/2560 ณ สนามกีฬาจ.ราชบุรี
รายละเอียด :
    วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองพลับ นำโดย รองเจษฎา ทวีกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ เทศบาลเมืองหัวหิน นำโดย ท่านหัวหน้าส่วนราชการฯ เทศบาลตำบล กม.5 นำโดย ท่านนายกสมคิด วอทอง นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลบ้านกรูด นำโดย ท่านนายกธงชัย เพชรสกุลทอง และเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ นำโดย ท่านนายกเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ตัวแทนในนามสันนิบาตเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 5/2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี #ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจากทุกเทศบาลภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และที่สำคัญที่สุดผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในวันนี้ ที่ได้สละเวลามาร่วมแข่งขันกีฬาในหลายประเภทที่ถึงแม้จะไม่ได้ครบทุกรางวัล แต่ทุกคนก็มีความสุข เพราะกีฬามีแพ้มีชนะ เพราะที่สำคัญที่สุดคือความสามัคคี และสิ่งที่นักกีฬาทุกคนได้รับในวันนี้คือมิตรภาพของพวกเราชาวท้องถิ่นด้วยกัน #แล้วพบกันปีหน้าฟ้าใหม่ #กีฬาสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560    อ่าน 131 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**