ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการจัดโครงการเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2560


รายละเอียด :
    วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลหนองพลับ ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการจัดโครงการเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีหน่วยงานจากหลายภาคส่วนภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งการให้ความรู้ด้านวิชาการในเรื่องการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมนำไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรผสมผสาน และอีกหลากหลายกิจกรรม โดยวันนี้มีพี่น้องประชาชนจากหลายพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานเอกนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ และในช่วงสายของวันนี้เช่นเดียวกัน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมผังเมืองชุมชนหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ โดยมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560    อ่าน 50 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**