ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ

รายละเอียด :
    

วันศุกร์ ที่ 8 ก.ย.2560 เวลา 09.30 น.การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบริเวณพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอหัวหินมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน อาทิ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ตัวแทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลหนองพลับ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2560    อ่าน 53 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**