ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์"


รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2558 เทศบาลตำบลหนองพลับและอำเภอหัวหิน ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดทำโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์" ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา (5 ธันวาคม 2558 ) และเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558   ณ บริเวรที่สาธารณประโยชน์ (ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลหนองพลับ) ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน ร่วมโครงการดังกล่าว อย่างคับคั่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีขันธ์ นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558    อ่าน 179 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**