ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด :
    วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.นายเจษฎา ทวีกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ ได้รับมอบหมายจาก นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ ในการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ร่วมกับส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน ในระเบียบวาระการประชุมหัวข้อราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นจังหวัดตามประกาศ ศบค.ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม 2564    อ่าน 152 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**