ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : จุดบริการอำนวยความปลอดภัยทางถนน7วันอันตรายช่วงเทศบาลปีใหม่รายละเอียด :
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดตั้งจุดบริการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค.2563-4 ม.ค.2564 ภายใต้การทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ สภ.บ้านหนองพลับ รพ.สต.หนองพลับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และ อปพร.เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกพลังชุมชนและจิตอาสา โดยเฉพาะการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย จัดเตรียมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมช่วยเหลือและส่งต่อผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน การสร้างการรับรู้ตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563    อ่าน 159 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**