ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : กิจกรรม Big Cleaning ตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียด :
    วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ มอบหมายให้ นายเจษฎา ทวีกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองพลับ ดำเนินการทำความสะอาด Big cleaning สำนักงาน โดยทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องสัมผัสหรือใช้สอยร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลูกบิดประตู ฯลฯ พร้อมกำชับให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย 100% และล้างมือด้วยน้ำยาหรือเจลแอลกอฮอล์ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตลาดภายในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563    อ่าน 5 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**