ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ลงพื้นที่ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารภายในโรงานรายละเอียด :
    เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 นางขวัญตา รังกา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ พร้อมด้วย น.ส.วิไลพร สุขจันทร์ ผู้ช่วยนักวิชาการสุขภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารภายในโรงาน ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ของบริษัทโดล ไทยแลนด์จำกัด ในการตรวจประเมินเพื่อขอต่ออายุป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste ให้กับร้านค้าร้านอาหารภายในโรงงาน เพื่อสร้างความตระหนักต่อผู้ประกอบการในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงานของบริษัทฯต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563    อ่าน 4 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**