ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน (เลือกประธานชุมชนรักสุดใจ)


ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนรักสุดใจ


นายกฯเกรียงไกร ได้ให้กำลังใจกับประธานคนใหม่

คุณนุชจรินทร์ ศรีสุวรรณ ประธานชุมชนรักสุดใจ
รายละเอียด :
       กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองพลับ ได้ลงพื้นที่ชุมชนรักสุดใจในวันที่  3 เม.ษ. 56 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ในการเลือกตั้งประธานชุมชนคนใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับรู้ปัญหาของชุมชน และร่วมกันแก้ไขปัญหา อันนำมาซึ่งความเข็มแข็ง สมัครสมานสามัคคี ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2556    อ่าน 330 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**