ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2563


รายละเอียด :
    วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับรู้ถึงข้อมูลด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ การคัดกรองเด็กป่วย และการดูแลเด็กป่วยเบืองต้นได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธีแก่ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง โดยนายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายเจษฎา ทวีกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการพร้อมร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563    อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**