ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินการ รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหั
รายละเอียด :
    วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ มาตรวจติดตามผลการดำเนินการ รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563    อ่าน 13 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**