ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการสัมมนาเพื่อรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในสำนักงานปลัด
รายละเอียด :
    วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 นางหนึ่งฤทัย สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้โครงการสัมมนาเพื่อรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี โดยเทศบาลตำบลหนองพลับในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามโครงการ "ประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ (แนวคิดการบริหารจัดการขยะแบบชุมชนไร้ถังขยะ) " ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2563    อ่าน 12 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**