ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563รายละเอียด :
    วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาววิไลพร สุขจันทร์ ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ในการตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแข็งในร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก-ส่ง และคุณภาพอาหารในร้านอาหารภายในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2563    อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**