ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ทีมงานกองการประปา เทศบาลตำบลหนองพลับ ลงพื้นที่ซ่อมแซมหลังได้รับแจ้งเหตุท่อเมนท์ประปาแตก พื้นที่ชุมชนรายละเอียด :
    กับอีกหนึ่งทีมงานที่ทำหน้าที่สำคัญและเป็นภารกิจหลัก #ทีมงานกองการประปา เทศบาลตำบลหนองพลับ ลงพื้นที่ซ่อมแซมหลังได้รับแจ้งเหตุท่อเมนท์ประปาแตก พื้นที่ชุมชนรักสุดใจ ซึ่งมีผลให้น้ำประปาอาจไม่ไหลหรือเบาในบางจุด ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏🙏 #ช่วงนี้เป็นช่วงของการเข้าสู่หน้าแล้ง และเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ตามมาตรการภาครัฐที่ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน ส่งผลให้ปริมาณความต้องการการใช้น้ำของครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้การผลิตน้ำประปาในบางวันไม่เพียงพอ ทำให้บางพื้นที่น้ำอาจไหลเบา หรือไม่ไหล ทางทีมงานกองการประปาพยายามและทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้ครัวเรือนได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอและทั่วถึงในทุกพื้นที่ แต่บางครั้งอาจไม่ทันตามความต้องการ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ🙏🙏🙏 #ฝากพี่น้องประชาชนใช้น้ำกันอย่างประหยัด🙏🙏 *ตามมาตรการภาครัฐ #แล้งนี้ต้องรอด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2563    อ่าน 35 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**