ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การเฝ้าระวัง ป้องกันและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย โดยการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสก

รายละเอียด :
    เทศบาลตำบลหนองพลับ ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3861/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกันและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย โดยการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค เพื่อสกัดกั้นการเข้าออกของบุคคลที่มีความเสี่ยงฯ ตามมาตรา 34(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ สภ.บ้านหนองพลับ รพ.สต.หนองพลับ อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ จุดตรวจบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ

เทศบาลตำบลหนองพลับ ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3861/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวัง...

โพสต์โดย ทต.หนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2020
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2563    อ่าน 47 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**