ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


รายละเอียด :
    วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย เทศบาลตำบลหนองพลับ และฝ่ายปกครอง โดย ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองพลับ นำชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปมอบให้กับผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังการติดเชื้อที่กักกันตนเองอยู่ในบ้านตามมาตรการของภาครัฐ ในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563    อ่าน 34 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**