ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการหนูน้อยสุขภาพดี อารมณ์ดี พัฒนาการสมวัย
รายละเอียด :
    วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดโครงการหนูน้อยสุขภาพดี อารมณ์ดี พัฒนาการสมวัย ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถร่วมกิจกรรมด้วยความมั่นใจ กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และฝึกการให้เกียรติผู้อื่น โดยแบ่งกิจกรรมฐานการเรียนรู้ออกเป็น 3 ฐาน คือ ฐานที่ 1 ฐานการพัฒนากล้ามเนื้อมือ ประกอบด้วย กิจกรรมการปั้นแป้งโดว์ตามจินตนาการ กิจกรรมการร้อยเชือก ฐานที่ 2 การพัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย กิจกรรมเกมส์โยนห่วง 5 เสา เกมส์โยนห่วงบาสเกสบอล และเกมส์โยนลูกบอลใส่ตระกร้า และฐานที่ 3 ฐานศิลปะสร้างสรรค์ ประกอบด้วยกิจกรรมการระบายสีปูนพลาสเตอร์ตามจินตนาการ โดยมี นายเจษฎา ทวีกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่สามารถติดต่อได้ง่าย และส่งเสริมพัฒนาการเพื่อเฝ้าระวังให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย แก่น้อง ๆ นักเรียน และผู้ปกครอง ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 70 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**