ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ปี 55

นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ ประธานกล่าวเปิดงานในพิธีพระอาจารย์ผู้สอน

ถวายพานดอกไม้ ธูปเทียน แด่พระอาจารย์
รายละเอียด :
      กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองพลับ ได้สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ลดพฤติกรรมก้าวร้าวที่มาจากสิ่งยั่วยุ และเกิดการเลียนแบบที่ไม่ถูกต้อง โดยใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือ ในการช่วยกล่อมเกลา สภาวะจิตของเยาวชนไม่ให้เบี่ยงเบนไปในทางที่ผิด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555    อ่าน 399 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**