ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ลอยกระทง 2562รายละเอียด :
    ลอยกระทง 2562 วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองพลับ ร่วมกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยเทศบาลตำบลหนองพลับ ร่วมกับ ส่วนราชการ สถานศึกษา บริษัทห้างร้าน และชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ทั้ง 7 ชุมชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยโบราณได้สืบทอดไปสู่ลูกหลาน และยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ถึงสาระและคุณค่าของเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ การแสดงของนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับ และโรงเรียนหนอพลับวิทยา โยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562    อ่าน 44 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**