ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ตรวจคัดครองกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

รายละเอียด :
    วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น.ทีมพี่เลี้ยงชุมชนเทพสถิตย์ นำโดย จ่าเอกลิขิต หนูนิน ร่วมกับ อสม.ชุมชนเทพสถิตย์ ตรวจคัดครองกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง พร้อมทั้งรณรงค์และสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยดำเนินการ ณ บริเวณศาลาชุมชนพสถิตย์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562    อ่าน 12 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**