ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : รับมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรในฐานะที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ
รายละเอียด :
    วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ รับมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรในฐานะที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไร้ถังขยะระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย พร้อมกับรับประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่า เทศบาลตำบลหนองพลับ ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องเกาะหลัก (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562    อ่าน 10 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**