ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์


รายละเอียด :
    วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ พร้อมด้วย รองฯ เจษฎา ทวีกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ และนางหนึ่งฤทัย สุขจันทร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองพลับ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ อบต.บางม่วง มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ลดและคัดแยกขยะในครัวเรือน และสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ โดยคณะศึกษาดูงานรับฟังบรรยายสรุปข้อมูล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองพลับ และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนร่มไทร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562    อ่าน 88 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**