ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานรายละเอียด :
    วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ พร้อมด้วย รองเจษฎา ทวีกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองพลับ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการนำนโยบายกระทรวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562    อ่าน 10 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**