ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครยะลา
รายละเอียด :
    วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครยะลา ซึ่งได้ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปในการลดปริมาณขยะ และพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยคณะศึกษาดูงานได้รับฟังบรรยายการสรุปข้อมูล ณ ห้องประชุมเทศฐาลตำบลหนองพลับ จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมบ้านต้นแบบ และร้านค้าต้นแบบในการบริหารจัดการขยะต้นทาง ณ ชุมชนร่มไทร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562    อ่าน 52 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**