ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0" (Sport For all 4.0)

รายละเอียด :
    ช่วงบ่ายวันนี้ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองพลับ ร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0" (Sport For all 4.0) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562    อ่าน 37 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**